Jump to content

Read Me


george199
 Share

Recommended Posts

wicca-1.jpg

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ

 

english_flag.pngSATANIC

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΥΠΑΡΧΕΙ  ΔΙΑΒΟΛΟΣ;

 

Ο διάβολος, σύμφωνα με την πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι μία πραγματικότητα, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο και όχι (αναγκαίο παράγωγο της θρησκείας) όπως λένε πολλοί. Υπήρξε κατ' αρχήν άγγελος δημιουργημένος από το Θεό καλός και αγαθός και με ελευθερία βουλήσεως. Υπερηφανεύτηκε όμως από την ιδιαίτερη τιμή πού απολάμβανε κοντά στο Θεό και Θέλησε να στήσει το Θρόνο του πάνω από το θρόνο τού Θεού και να γίνει όμοιός  του.

 

Αυτή η ανταρσία του τον οδήγησε στην εγκατάλειψη της αγάπης του Θεού, με συνέπεια να απομακρυνθεί από το Θεό και η αγαθή και καλή φύση του να διαστραφεί  τόσο,  ώστε πλέον να μισεί θανάσιμα και το Θεό αλλά και  τις υπάρξεις εκείνες πού απολαμβάνουν την αγάπη τού Θεού και ζουν σύμφωνα με το Θέλημά  Του.

 

english_flag.pngIS THERE ANY DEVIL?

 

The devil, according to the faith and teaching of the Church is a reality, it is a real person and not (necessary derivative of religion) as many say. Were basically an angel created by God, good and good and free will. Yperifaneftike but from an honor enjoyed by God and wanted to erect a throne above the throne of God and become like him.

 

This mutiny led to the abandonment of God's love, thus removed from God and good and good nature to diastrafei so much that now mortally hates and God but also be those who enjoy the love of God and live according to His will.

 

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOg ΠΟΙΟ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΔΙΑΒΟΛΟΥ;

 

 

Είναι η δυστυχία, η καταστροφή, ο θάνατος τού ανθρώπου, τον οποίο μισεί και φθονεί, επειδή είναι πλασμένος «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» τού Θεού. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο, ποτέ δεν μπορεί να γίνει φίλος τού ανθρώπου, γι' αυτό και ονομάζεται μισάνθρωπος και  ανθρωποκτόνος. Αυτός έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, αφού πρώτα τους χώρισε από το Θεό σπρώχνοντάς τους στην αμαρτία. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια τους έστρεψε εναντίον τού Θεού, με τη βλασφημία και την απιστία, και εναντίον των συνανθρώπων, οδηγώντας τους πολλές φορές στο έγκλημα.

 

english_flag.png WHAT IS THE WORK OF THE DEVIL?

 

It is the misery, destruction, death of man, whom he hates and jealousy, because they are wonderfully made "image and likeness" of God. The devil can never love the man, can never be a friend of man, so I called and homicidal misanthrope. He took the first human beings from heaven, having first separated them from God pushing them into sin. But do not stop there. Then he turned them against God, with blasphemy and infidelity, and against other people, leading them often to crime.

 

  images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ;

 

 

 

Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία πάνω στον άνθρωπο χωρίς την άδεια τού Θεού και τη δική μας Θέληση.Ο Θεός τού επιτρέπει να μάς πειράζει, διότι σέβεται τη δική μας ελευθερία, και θέλει μόνοι μας να διαλέξουμε ή το δρόμο της ζωής και της τηρήσεως των  εντολών τού Θεού ή το δρόμο της βίας και της καταστροφής και της απομάκρυνσης από το Θεό.

       

  english_flag.pngWHY GOD ALLOWS U.S. TO THE DEVIL TO MATTER

 

The devil has no power over man without the permission of God and our God Thelisi.O allows it to our mind, because it respects our freedom, and only wants us to choose or the way of life and compliance command of God or the path of violence and destruction and removal from God.

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ;

 

Ο διάβολος προσπαθεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο με πολλά τεχνάσματα. Ένα από αυτό είναι και η μαγεία. Η μαύρη και η λευκή μαγεία είναι οι δυο όψεις τού ίδιου νομίσματος. Και στις δύο οι άνθρωποι συνεργάζονται με τα δαιμόνια. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια: ο χωρισμός τού ανθρώπου από το Θεό και η κυριαρχία του σατανά επάνω του.

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΝΤΕΙΣ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ,  ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΕΣ,  ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ κλπ;

Ναι μέσα από όλα αυτά εξαπατά ο διάβολος με τέχνη τον άνθρωπο εκμεταλλευόμενος την επιθυμία του  να γνωρίσει το μέλλον. Ο σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον , ούτε Θέλει το καλό τού ανθρώπου. Η πρόγνωση του μέλλοντος είναι αποκλειστικό προνόμιο, και ιδιότητα τού Θεού.

 

english_flag.pngWHAT IS THE RELATIONSHIP WITH THE DEVIL IN GOD?

 

The devil tries to trick the man with many tricks. One is the magic. The black and white magic are the two sides of same coin. Both men work with the demons. The results are the same: the separation of man from God and the rule of Satan on it.

IN CONNECTION WITH THE DEVIL The MANTEIS, mediums, PNEFMATISTES, horoscopes, etc.?

Yes, through all these tricks the devil with the art of exploiting the human desire to know the future. Satan knows the future, nor wants the good of man. The weather tomorrow is the exclusive privilege and property of God.

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ;

 

Ο διάβολος ζηλεύει τους νέους ανθρώπους. Είναι γνωστές οι ευαισθησίες των νέων για πάθος, δύναμη και δόξα, καθώς και οι ανησυχίες τους για κάθε τι το υπερφυσικό και μεταφυσικό. Αυτό ακριβώς, σε συνδυασμό με την απειρία και την αδύνατη προαίρεσή τους εκμεταλλεύεται ο Σατανισμός για να αγορεύσει τα ανύποπτα θύματα του.

 

english_flag.pngWHY THE DEVIL CHOOSE NEW PEOPLE'S;

 

The devil is jealous of young people. It is known that the sensitivities of young people's passion, power and glory, and concerns about anything supernatural and metaphysical. That is combined with the inexperience and weak intentions to exploit the Satanism to plead their unsuspecting victims.

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΠΛΕΞΩ ΚΙ ΕΓΩ;

 

Οι περισσότεροι νέοι που μπλέχτηκαν στα δίχτυα του Σατανισμού βρέθηκαν εκεί χωρίς να το καταλάβουν. Η ανάγκη να ανήκουν κόπου, η ανάγκη να βιώσουν τη ζεστασιά και την αποδοχή που δεν γεύτηκαν μέσα στην οικογένεια τους, τούς οδηγεί στις νέες θρησκείες, αποκρυφισμό, πνευματισμό, μασωνία, Νέα Εποχή,  Σαηεντόλοτζι…Σ' αυτό συντελούν λίγο ή πολύ η διαφήμιση, τα  θρίλερ, η μουσική ροκ, τα σύγχρονα παιδικά παιχνίδια της τηλεοράσεως κ.λπ., που διαμορφώνουν τελικά, συνειδητά ή ασυνείδητα, τους σύγχρονους δράκουλες και εθίζουν τους νέους στην αχαλίνωτη βία, στη σεξουαλική ασυδοσία, στην άρνηση αξιών και ιδανικών.

 

 

english_flag.pngCAN TO BOTHER ME?

 

Most young people embroiled in the nets of Satanism were there not to understand. The need to belong toil, the need to experience the warmth and acceptance are not tasted in the family, leading them to new religions, occultism, spiritualism, Freemasonry, New Age, Saientolotzi ... In that contribute little or too much advertising, the horror, rock, modern children's games on television, etc., eventually forming, consciously or unconsciously, the modern Dracula and desensitise them young people in rampant violence, sexual promiscuity, the denial of values and ideals.

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Η ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ;

 

Ο διάβολος χρησιμοποιεί ακόμα κι αυτό το θείο  δώρο της  μουσικής για να ξεγελάσει και να παρασύρει  σιγά-σιγά  τους, νεαρούς κοντά του. Έτσι  είναι γνωστό ότι:

Οι Μπλάκ Σάμπαθ έχουν το όνομά τους από τις ομώνυμες σατανιστικές τελετές.  Στα εξώφυλλα  κάποιων δίσκων φιγουράρει ο δαίμονας  που  παρακολουθεί  σεξουαλική  σκηνή,  και  το 666.

Ο εκπρόσωπος της  χέβι  μέταλ  Όζι Όσμπορν γράφει το  Ζ  του ονόματός του με τις σατανιστικές αστραπές, επιδεικνύει τον ανάποδο σταυρό του  και οδηγείται στα  δικαστήρια, γιατί με το τραγούδι του «Λύση αυτοκτονίας» ωθεί ένα 19χρονο αγόρι να αυτοπυροβοληθεί.

 

Οι Λέντ Ζέπελιν σπάνε ρεκόρ πωλήσεων τραγουδώντας Θέλω ο Χριστός να γονατίσει μπροστά στο Σατανά. Υπάρχει στην Αμερική η ένωση Wicca, που σημαίνει Ένωση μάγων και εξορκιστών. Τα μέλη της διαθέτουν τρεις επιχειρήσεις δίσκων μουσικής και ανέδειξαν καλλιτέχνες όπως ο Mπόμπ Ντίλαν, οι Ρόλλινγκ Στόουνς (ανήκουν σε δαιμονική αίρεση του Σαν Ντιέγκο), ο Άλις Κούπερ (πήρε το όνομά του από μια μάγισσα  του μεσαίωνα). Όσον αφορά τους Ρόλλινγκ  Στόουνς, έχει  παρατηρηθεί πως τα άτομα στις  συναυλίες τους είναι επιφορτισμένα με  την ασφάλεια του συγκροτήματος - και ονομάζονται «άγγελοι  της  κολάσεως»- σκοτώνουν ένα άτομο κάθε φορά που οι Στόουνς τραγουδούν το τραγούδι τους Συμπάθεια στο Διάβολο.

 

english_flag.pngDOES HEAVY METAL - METAL - GOTHIC METAL HAVE CONNECTION WITH SATANIC;

 

The devil uses even this divine gift of music to deceive and lure slowly their young nearby. So it is known that:

The Blackjack Sampath are named after the homonymous Satanic rituals. The records featured covers of some demon that monitors sex scene, and 666.

The representative of heavy metal Uzzi G Osborne writes his name with the Satanic lightning displays the inverted cross and led the courts, because the song "Suicide Solution" pushing a 19 year old boy shot himself.

 

The Zeppelin Lenta break sales record singing I want Jesus to kneel in front of Satan. There is the U.S. association Wicca, which means Union magicians and exorcise. The members have three business records and made music artists like Bob Dylan, the Stones Rollingk (belonging to a demonic cult in San Diego), the Alice Cooper (named after a medieval witch). Regarding Rollingk Stones, has been observed that people at concerts are responsible for the safety of the building - and are called "angels of hell '- kill one person every time the Stones sing their song Sympathy to the Devil.

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Ο  ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;

 

Λέει η: Dorren Irvine :  «Όλοι όσοι παραδίδονται στο σκοτεινό δρόμο της  μαύρης μαγείας χάνουν την καθαρότητα του λογικού τους και πολύ συχνά τρελαίνονται».!!!

 

- Δημιουργεί τάσεις αυτοκαταστροφής. Ο σατανιστής Ασημάκης Κατσούλας ομολογεί.: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, δεν μπορούσα  να κοιμηθώ, ήθελα να ξεφύγω από όλα αυτά».

-Στη δυστυχία, στην κοινωνική απομόνωση, στην αδυναμία βίωσης της πραγματικής αγάπης και της ομορφιάς της επικοινωνίας και της σχέσης με το συνάνθρωπο.

-Στην αποκτήνωση τού ανθρώπου. Λέει χαρακτηριστικά ο αρχισατανιστής Άντον Λαβέι: «Δεν είμαι ενάντια  στις  ανθρωποθυσίες και τον  κανιβαλισμό αλλά ενάντια στις τιμωρίες και τις κοινωνικές δυσχέρειες που μπορεί να επιφέρουν στους δράστες!»

-Στο βιολογικό θάνατο αλλά, και το χειρότερο, στον πνευματικό Θάνατο, που επιφέρει η απομάκρυνσή μας από την Πηγή της Ζωής, το Θεό.

 

 

english_flag.pngRESULT'S OF SATANIC AT HUMAN;

 

Says: Dorren Irvine: «Anyone who handed down a dark path of black magic lose the purity of logic and often crazy ».!!!

 

- Creates self-destructive tendencies. The Satanists Asimakis Katsoulas says. "I wanted to kill myself, I could not sleep, I wanted to get away from everything."

In-suffering, social isolation, the inability of experiencing real love and beauty of communication and relationship with fellow man.

-In the brutalization of man. He says the archisatanistis Anton Handles: "I am not against human sacrifice and cannibalism, but against the punishment and social difficulties which may lead to the perpetrators!"

In biological death-but, worse, in spiritual death, which brings about the removal from our Source of Life, God.

 

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΤΙ  ΛΟΙΠΟΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ;

 

Μη διαβάζεις σχετικά (εισαγωγικά της μαγείας) βιβλία, όπως: Σολομωνική, Νεκρονομικό, συνταγές μαύρης μαγείας κ.α..Μη διαβάζεις  βιβλία που έχουν σχέση με τον Πνευματισμό,  την Παραψυχολογία, με μεταφυσικά φιλοσοφικά συστήματα ανατολικών Θρησκειών, με τον Υπνωτισμό κ.ά..Μη  παρευρίσκεσαι σε χώρους όπου γίνονται σχετικές τελετές (τραπεζάκια πού κινούνται, ποτήρια πού περπατούν...).Μην υπακούς σε προτροπές μερικών πού σου λένε: «Επανάλαβε μερικούς αριθμούς και Θα δεις τη μορφή τού Χριστού ή τη μορφή κάποιου αγαπημένου σου προσώπου πού έχει πεθάνει».Μη διαβάζεις ωροσκόπια και μην εξαρτάς τη ζωή σου από την Αστρολογία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη απάτη απ' αυτά.Μη ζητάς ποτέ βοήθεια από μέντιουμ, μάντεις κ.λπ..

 

english_flag.pngSO WHAT YOU HAVE TO TAKE CARE;

 

Do not read on (magic quotes) books, including: Solomoniki, Nekronomiko, recipes and more black magic. Do not read books relating to Spiritualism, parapsychology, metaphysics, philosophical systems in Eastern Religions, by hypnotism, etc. .. not present in areas where there are related ceremonies (moving tables, glasses walking ...). Do not obey a few prompts where you say: "Repeat a few numbers and you will see the figure of Christ or the form of a your favorite person who has died. "Do not read horoscopes and not depend on your life by astrology. No more lies and more fraud than afta.Mi never ask for help from psychics, clairvoyants, etc..

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΚΑΙ  ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

 

Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνον ο Χριστός μάς αγαπά πραγματικά. Αυτός, εδώ και 2011 χρόνια  απέδειξε  την αγάπη ταυ χύνοντας το αίμα Του για μάς. Μένοντος κοντά Του δεν έχουμε  να φοβηθούμε τίποτε. Στους  αδιέξοδους  δρόμους πού μπορεί να προβάλλουν μπροστά μας η Εκκλησία του Χριστού μας προσφέρει τα πάντα: αγάπη, ειρήνη, χαρά, ευτυχία... μάς προσφέρει το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο παντοδύναμός Λυτρωτής μας, ο μόνος που μπορεί να μας τα δώσει όλα και να λύσει όλα μας τα προβλήματα.

 

english_flag.pngAND WHAT MUST DO ABOUT THAT;

 

We must understand that only Christ loves us really. That, for 2011 years has shown the love pouring tau His blood for us. Items remaining Him we have nothing to fear. In dead-end street that can be displayed in front of us, the Church of Christ offers us all: love, peace, joy, happiness ... Christ offers us. Why is Christ our Redeemer, the mighty, the only one who can give us everything and solve all our problems.

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Ας μην ξεχνάμε ότι με το βάπτισμά μας κάναμε ένα συμβόλαιο απόρριψης του σατανά και αποδοχής της ζωής τού Χριστού και πήραμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Ας ζήσουμε, λοιπόν, αυτή την αναγεννημένη ζωή πού μάς χάρισε η Εκκλησία: Με τα άγια Μυστήρια της, ιδιαιτέρως δε την ιερά Εξομολόγηση, και τη θεία Κοινωνία. Με τη Θεία  λατρεία (Εκκλησιασμό), πού ξεκουράζει και γαληνεύει την ψυχή. Με τη μελέτη του  Ευαγγελίου,  γιατί μέσα από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε καλύτερα  τον  Κύριο  μας  Ιησού  και το Θέλημά Του για μάς. Κάνοντας συχνά και σωστό το σημείο τού Σταυρού, πού είναι ισχυρή ασπίδα και όπλο ακαταμάχητο εναντίον των δαιμόνων. Φορώντας το Σταυρό στο στήθος μας. Επικοινωνώντας διά της προσευχής με το Χριστό. Συνδέοντας τη ζωή μας με την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους μας. Συμμετέχοντας στη ζωή και λειτουργία της Ενορίας μας, της μεγάλης μας αυτής οικογένειας, όπου μπορούμε να βρούμε κάθε βοήθεια, συμπαράσταση και καθοδήγηση.

 

english_flag.pngLIVE THE LIFE OF THE CHURCH

 

Let us live, then, that the regenerated life which gave us the Church: With the holy Mysteries, particularly the Holy Confession and Holy Communion. By Divine worship (church attendance), which relaxes and calms the soul. By studying the Gospel, because through the Bible we know better our Lord Jesus and His Will for us. Making frequent and correct a cross, a shield that is strong and irresistible weapon against the demons. Wearing the Cross in our chest. Communicating through prayer to Christ. By connecting our lives with the Virgin Mary and the Saints us. Joining in life and operation of our parish, that of our great family, where we can find any help, support and guidance.

 

images?q=tbn:ANd9GcTP9whPU1sJA5ClHYhYvVxoT6KKdbbYmov0NZY9UaZ4zg5O0GEjOgΕΙΣΑΙ  ΝΕΟΣ;

 

Είσαι νέος με οράματα και ελπίδες. Μην αφήνεις τούς άλλους να σε εξουσιάζουν, μην τούς χαρίσεις την ελευθερία σου. Μην παραδίνεις το συναισθηματικό σου κόσμο και τη λύση των προβλημάτων σου στους, αστρολόγους, τις οραματίστριες και σε τέτοιου είδους αγύρτες και απατεώνες. Κυρίως, μην απελπίζεσαι με τις δυσκολίες πού σου παρουσιάζονται. Ζήτησε πρώτα να γίνεις άνθρωπος του Θεού και μέλος της Βασιλείας Του και από εκεί και πέρα ο Χριστός θα σου τα δώσει όλα, θα δώσει νόημα, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου.

 

english_flag.pngARE YOU A YOUNG MAN;

 

Are you a young man with dreams and hopes. Do not let others to dominate, not to offer them your freedom. Do not hand over your emotional world and the solution to your problems, astrologers, the visionary and such charlatans and crooks. Above all, do not despair of the difficulties that you presented. First asked to become a man of God and member of the kingdom and from there Jesus I'll give everything, give meaning, joy and happiness in your life.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share×
×
  • Create New...

AdBlock Extension Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our members.

Please disable AdBlock browser extension first, to be able to use our community.

I've Disbaled AdBlock