Jump to content

Ναυτικό ΗΠΑ: Τα βίντεο με τα ΑΤΙΑ που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι αληθινά


Maxtor

Recommended Posts

P-1-so-the-navy-just-admitted-the-blink-

Η επιβεβαίωση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Joseph Gradisher που χαρακτήρισε τα αντικείμενα που φαίνονται στα βίντεο ως «unidentified aerial phenomena». «Το Πολεμικό Ναυτικό θεωρεί τα φαινόμενα που περιέχονται / απεικονίζονται σε αυτά τα βίντεο ως άγνωστης ταυτότητας» δήλωσε στην ιστοσελίδα The Black Vault ο Joseph Gradisher, επίσημος εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων Πληροφοριακού Πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού.

Κάθε ένα από τα βίντεο – «FLIR1», «Gimbal» και «GoFast» δημοσιεύτηκαν από τον οργανισμό TTSA και τους New York Times τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018.  Στο υλικό παρατηρείται η αντίδραση του πληρώματος ενός F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ όταν έρχεται σε οπτική επαφή με ένα αεροσκάφος με τη βοήθεια του συστήματος υπερύθρων. Πετώντας σε ύψος 7,62 χιλιομέτρων και με ταχύτητα 483km/h περίπου, αρχικά το πλήρωμα του F/A-18 Super Hornet αντιμετωπίζει προβλήματα κατά το locking του άγνωστης ταυτότητας αεροσκάφους με τον αισθητήρα τους καθώς το τελευταίο πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από τον ωκεανό. Σύμφωνα με ανάλυση του οργανισμού TTSA, το αεροσκάφος μοιάζει να έχει οβάλ σχήμα χωρίς πτέρυγες ή κάποια ουρά. Επίσης δεν φαίνεται να έχει κάποιου είδους τυπικού κινητήρα αεροσκάφους αφού δεν αφήνει «trails».

Ο Joseph Gradisher δήλωσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει δημοσίως κυκλοφορήσει χαρακτηρισμούς ή περιγραφές, αλλά ούτε και υποθέσεις ή συμπεράσματα αναφορικά με τα αντικείμενα που περιέχονται στα σχετικά βίντεο».  Σύμφωνα επίσης με την ιστοσελίδα The Black Vault, τα συγκεκριμένα βίντεο, παρόλο που δεν ήταν απόρρητα, ποτέ δεν προορίζονταν να δημοσιοποιηθούν.

NBC | CNN

View the full article

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now


 • Posts

  • Diablo III, the action-packed hack-and-slash RPG developed by Blizzard Entertainment, has captivated gamers worldwide since its release in 2012. Now, imagine a world where Diablo III's source code is opened up to the community, inviting developers and enthusiasts alike to enhance and refine this beloved game. This topic delves into the possibilities, challenges, and community desires surrounding the idea of Diablo III as an open-source project.   Key Points: 1. Defining Diablo III: Diablo III is an action role-playing game set in the dark fantasy world of Sanctuary. Players traverse through randomized dungeons, battling hordes of demons and collecting loot to strengthen their characters. With its compelling storyline, addictive gameplay mechanics, and rich lore, Diablo III has amassed a dedicated fanbase over the years.   2. Open Source Potential: Opening up the source code of Diablo III could unlock a wealth of opportunities for the game's future. Community developers could introduce new features, enhance existing gameplay elements, and address long-standing issues. The modding community, known for its creativity and innovation, could breathe new life into the game by creating custom content, game modes, and user interface improvements. 3. Community Interest: The question arises - would the gaming community welcome the idea of Diablo III becoming open source? Many players are eager to see the game evolve beyond its current state, with enhancements such as improved balance, expanded end-game content, and enhanced multiplayer features. By involving the community in the development process, Diablo III could foster a stronger sense of ownership and collaboration among its players. 4. Challenges and Considerations: While the concept of Diablo III as an open source is enticing, it also presents several challenges. Ensuring the integrity of the game's balance and preventing cheating would be paramount concerns. Additionally, coordinating development efforts and maintaining a cohesive vision for the game could prove challenging in a community-driven environment. However, with proper oversight and collaboration, these obstacles can be overcome. 5. Is Diablo III an MMORPG? Diablo III is often categorized as an action RPG rather than a traditional MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). While it does feature online multiplayer elements, including cooperative play and player-versus-player combat, it lacks the persistent open world typically associated with MMORPGs. Instead, Diablo III focuses on instanced dungeons and smaller-scale multiplayer interactions. The Benefits of Improvement: Improving Diablo III through open-source development could revitalize the game, attracting new players and re-engaging existing fans. By embracing community-driven innovation, Diablo III could remain relevant and enjoyable for years to come. Additionally, fostering an active modding community could extend the game's longevity and create new opportunities for player expression and creativity.   Source code  
  • Good evening, can someone help me, I'm looking for client classic zaken eu protocol 110, is there a download link?  thank you
  • Great developer made my changes in less than 2 weeks. Has full knowledge from start to finish. Definitely recommend. 
  • We are giving out promo codes for 3GBs for testing Asocks proxy. All you need to do is post a reply in this thread.
 • Topics

×
×
 • Create New...