Jump to content
  • 0

MySql Error


Dante44®
 Share

Question

Kalispera exo ena provlima me ton server parakalo opios tha katalavei as mou pei ti mporei na ine kai pou exo kanei lathos to error auto m emfanizete ston GS Console kathe mera stin idia akrivos Wra kai spammarei olo to concole prepi na kano RR ton server meta apo auto dioti oute to Navicat anoigei giati vgazei error gia too many connections episis kai sto site p exo sindesei Top Players Top PvP klp me navicat m vgazei to idio error mexri na kano rr ton server kai meta ola kanonika tin epomeni mera tin idia akrivos wra to idio provlima

edo ine to error p m vgazei stin consola

Jul 13, 2013 6:48:01 AM com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask run
WARNING: com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask@2b61ef32 -- Acquisition Attempt Failed!!! Clearing pending acquires. While trying to acquire a needed new resource, we failed to succeed more than the maximum number of allowed acquisition attempts (0). Last acquisition attempt exception: 
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Data source rejected establishment of connection,  message from server: "Too many connections"
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1014)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:988)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:974)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1104)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2412)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2445)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2230)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:813)
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor109.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:399)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:334)
at com.mchange.v2.c3p0.DriverManagerDataSource.getConnection(DriverManagerDataSource.java:134)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:183)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:172)
at com.mchange.v2.c3p0.impl.C3P0PooledConnectionPool$1PooledConnectionResourcePoolManager.acquireResource(C3P0PooledConnectionPool.java:152)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquire(BasicResourcePool.java:1074)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquireAndDecrementPendingAcquiresWithinLockOnSuccess(BasicResourcePool.java:1061)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.access$800(BasicResourcePool.java:32)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask.run(BasicResourcePool.java:1796)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:635)

Jul 13, 2013 6:48:01 AM com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask run
WARNING: com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask@20e45bae -- Acquisition Attempt Failed!!! Clearing pending acquires. While trying to acquire a needed new resource, we failed to succeed more than the maximum number of allowed acquisition attempts (0). Last acquisition attempt exception: 
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Data source rejected establishment of connection,  message from server: "Too many connections"
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1014)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:988)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:974)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1104)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2412)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2445)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2230)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:813)
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor109.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:399)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:334)
at com.mchange.v2.c3p0.DriverManagerDataSource.getConnection(DriverManagerDataSource.java:134)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:183)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:172)
at com.mchange.v2.c3p0.impl.C3P0PooledConnectionPool$1PooledConnectionResourcePoolManager.acquireResource(C3P0PooledConnectionPool.java:152)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquire(BasicResourcePool.java:1074)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquireAndDecrementPendingAcquiresWithinLockOnSuccess(BasicResourcePool.java:1061)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.access$800(BasicResourcePool.java:32)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask.run(BasicResourcePool.java:1796)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:635)

Jul 13, 2013 6:48:01 AM com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask run
WARNING: com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask@1a95191d -- Acquisition Attempt Failed!!! Clearing pending acquires. While trying to acquire a needed new resource, we failed to succeed more than the maximum number of allowed acquisition attempts (0). Last acquisition attempt exception: 
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Data source rejected establishment of connection,  message from server: "Too many connections"
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1014)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:988)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:974)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1104)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2412)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2445)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2230)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:813)
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor109.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:399)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:334)
at com.mchange.v2.c3p0.DriverManagerDataSource.getConnection(DriverManagerDataSource.java:134)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:183)
at com.mchange.v2.c3p0.WrapperConnectionPoolDataSource.getPooledConnection(WrapperConnectionPoolDataSource.java:172)
at com.mchange.v2.c3p0.impl.C3P0PooledConnectionPool$1PooledConnectionResourcePoolManager.acquireResource(C3P0PooledConnectionPool.java:152)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquire(BasicResourcePool.java:1074)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.doAcquireAndDecrementPendingAcquiresWithinLockOnSuccess(BasicResourcePool.java:1061)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool.access$800(BasicResourcePool.java:32)
at com.mchange.v2.resourcepool.BasicResourcePool$ScatteredAcquireTask.run(BasicResourcePool.java:1796)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:635)

Euxaristo polli opios gnorizei kati i an exei dei kati paromio as m apantisei

Link to comment
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

# ---------------------------------------------------------------------------
# Game Server Settings
# ---------------------------------------------------------------------------
# This is the server configuration file. Here you can set up the connection information for your server.
# This was written with the assumption that you are behind a router.
# Dumbed Down Definitions...
# LAN (LOCAL area network) - typically consists of computers connected to the same router as you.
# WAN (WIDE area network) - typically consists of computers OUTSIDE of your router (ie. the internet).
# x.x.x.x - Format of an IP address. Do not include the x'es into settings. Must be real numbers.

# ---------------------------------------------------------------------------
# Networking
# ---------------------------------------------------------------------------

# Where's the Login server this gameserver should connect to
# WARNING: <u><b><font color="red">Please don't change default IPs here if you don't know what are you doing!</font></b></u>
# WARNING: <u><b><font color="red">External/Internal IPs are now inside "ipconfig.xml" file.</font></b></u>
# Default: 127.0.0.1
LoginHost = 127.0.0.1

# TCP port the login server listen to for gameserver connection requests
# Default: 9014
LoginPort = 9014

# Bind address for gameserver. You should not need to change it in most cases.
# WARNING: <u><b><font color="red">Please don't change default IPs here if you don't know what are you doing!</font></b></u>
# WARNING: <u><b><font color="red">External/Internal IPs are now inside "ipconfig.xml" file.</font></b></u>
# Default: * (0.0.0.0)
GameserverHostname = *

# Default: 7777
GameserverPort = XXXXXX


# ---------------------------------------------------------------------------
# Database
# ---------------------------------------------------------------------------

# Specify the appropriate driver and url for the database you're using.
# Examples:
# Driver = com.mysql.jdbc.Driver (default)
# Driver = org.hsqldb.jdbcDriver
# Driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
Driver = com.mysql.jdbc.Driver
# Database URL
# URL = jdbc:mysql://localhost/l2jreuniongs (default)
# URL = jdbc:hsqldb:hsql://localhost/XXXXXX
# URL = jdbc:sqlserver://localhost/database = XXXXXXX/user = sa/password = 
URL = jdbc:mysql://localhost/XXXXXX
# Database user info (default is "root" but it's not recommended)
Login = XXXXX
# Database connection password
Password = XXXXX

# Default: 100
MaximumDbConnections = 3000

# Default: 0
MaximumDbIdleTime = 0

# ---------------------------------------------------------------------------
# Misc Server Settings
# ---------------------------------------------------------------------------

# This is the server ID that the Game Server will request.
# Example: 1 = Bartz
# Default: 1
RequestServerID = 1

# True = The Login Server will give an other ID to the server if the requested ID is already reserved.
# Default: True
AcceptAlternateID = False

# Datapack root directory.
# Defaults to current directory from which the server is started unless the below line is uncommented.
# WARNING: <u><b><font color="red">If the specified path is invalid, it will lead to multiple errors!</font></b></u>
#Default: .
DatapackRoot = .

# Define how many players are allowed to play simultaneously on your server.
# Default: 100
MaximumOnlineUsers = 2000

# Numbers of protocol revisions that server allows to connect.
# Delimiter is ;
# WARNING: <u><b><font color="red">Changing the protocol revision may result in incompatible communication and many errors in game!</font></b></u>
# Default: 267;268;271;273
AllowedProtocolRevisions = 267;268;271;273


# ---------------------------------------------------------------------------
# Misc Player Settings
# ---------------------------------------------------------------------------

# Character name template.
# Examples:
# CnameTemplate = [A-Z][a-z]{3,3}[A-Za-z0-9]*
# The above setting will allow names with first capital letter, next three small letters,
# and any letter (case insensitive) or number, like OmfgWTF1
# CnameTemplate = [A-Z][a-z]*
# The above setting will allow names only of letters with first one capital, like Omfgwtf
# Default .* (allows any symbol)
CnameTemplate = .*

# This setting restricts names players can give to their pets.
# See CnameTemplate for details
PetNameTemplate = .*

# This setting restricts clan/subpledge names players can set.
# See CnameTemplate for details
ClanNameTemplate = .*

# Maximum number of characters per account.
# Default: 7 (client limit)
CharMaxNumber = 7

 

Den nomizo na ine kati apo edw dioti simvainei kathe mera tin idia akrivos wra o server kanei auto rr stis 4 ta ksimeromata

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Λέει ότι είναι πολλοί χρήστες συνδεδεμένοι στην βάση δεδομένων και έτσι δεν μπορεί να κάνει την δουλειά του, για αυτόν τον λόγο επιστρέφει "Too many connections".

 

Πήγαινε λίγο στον φάκελο του MySQL, άνοιξε το my.cnf και ψάξε (CTRL + F) για την λέξη "max_connections" (χωρίς quotes).

 

Στην συνέχεια, έλα πίσω και πες μου τι τιμή έχει.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

# The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will

# allow. One of these connections will be reserved for a user with

# SUPER privileges to allow the administrator to login even if the

# connection limit has been reached.

max_connections=100

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Sorry gia to double post

# The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will
# allow. One of these connections will be reserved for a user with
# SUPER privileges to allow the administrator to login even if the
# connection limit has been reached.
max_connections=100

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Sorry gia to double post

# The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will
# allow. One of these connections will be reserved for a user with
# SUPER privileges to allow the administrator to login even if the
# connection limit has been reached.
max_connections=100

Βάλτο 5000 για παράδειγμα, κάνε restart το mysql και δες αν κάνει τα ίδια αύριο στις 4.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Egine se euxaristo ante na doume ti tha ginei tora.

Se euxaristo polli kai palli gia tin voithia kai gia ton xrono sou

Παρακαλώ.

 

Μην κάνεις άλλο post τώρα, ώστε να κάνεις αύριο να μου πεις τι έγινε.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share×
×
  • Create New...

AdBlock Extension Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our members.

Please disable AdBlock browser extension first, to be able to use our community.

I've Disbaled AdBlock