Jump to content

[GR]&[EN]JDownloader Guide


mg13gr
 Share

Recommended Posts

Καθημερινά τα upload μας στους hosting server (rapidshare, gigasize etc) "πέφτουν" θύματα κάποιον επιτήδειων που θέλουν να βλάψουν το forum και τη δουλειά μας.

 

Καθημερινώς ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για να προστατέψουμε το υλικό μας και να μην χρειάζονται αυτά τα μαζικά upload.

 

Λύση στο πρόβλημα μας έρχονται να δώσουν τα container files τα οποία αποτελούν πακέτα από links τα οποία αποκρύπτουν το πλήρες download url το οποίο δίνουμε στους χρήστες για να κατεβάσουν τα αρχεία μας.

 

Σε αυτό εδώ τον οδηγό θα δούμε σε πρώτο στάδιο τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε στο πρόγραμμα ώστε να εισάγουμε τα premium στοιχεία του λογαριασμού μας και να κατεβάζουμε με τα ανάλογα δικαιώματα. Σε δεύτερο στάδιο θα παρουσιάσουμε πως μπορούμε να εισάγουμε link καθώς και container .dlc files για download στην ουρά. Και τέλος θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας container .dlc files για να προστατέψουμε τα link μας.

 

Το πρόγραμμα JDownloader είναι freeware και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:

 

Επίσημο site:

 

http://jdownloader.org/download/index

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα για να τρέξει απαιτεί κάποιο java runtime environment (jre ή jdk) σε έκδοση 1.5 ή μεγαλύτερη. Εάν δεν υπάρχει στο σύστημα μας θα σας γίνει η ανάλογη παραπομπή κατά την πρώτη εκκίνηση του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση απλά τρέχετε το .exe αρχείο που περιέχεται στο φάκελο που μόλις κατεβάσατε.

 

Έχουμε κατεβάσει λοιπόν το πρόγραμμα μας και το τρέχουμε για πρώτη φορά κατά την οποία ίσως μας ζητηθεί να κάνουμε κάποια update τα οποία είναι μεν προαιρετικά αλλά καλό είναι να γίνουν.

 

Επίσης να αναφέρουμε κάποια βασικά για το πρόγραμμα πριν εξηγήσουμε την διαδικασία του download. Το πρόγραμμα δουλεύει τόσο για premium όσο και για free χρήστες (φυσικά οι free χρήστες αντιμετωπίζουν και τους ανάλογους περιορισμούς που έχουν τεθεί από κάθε hoster). Από τις ρυθμίσεις μπορείτε να δώσετε τα premium στοιχεία του παροχέα που είστε κάτοχος για να αποφύγετε τους περιορισμούς. Επίσης από τις ρυθμίσεις μπορείτε να ορίσετε το download directory όπου θα κατεβαίνουν τα αρχεία (by default είναι ο φάκελος που περιέχει το πρόγραμμα).

1. Εισαγωγή rapidshare premium στοιχείων στο πρόγραμμα.

 

Αρχικά εφόσον τρέξουμε το εκτελέσιμο αρχείο και ανοίξει το πρόγραμμα θα δούμε την εξής εικόνα:

40532316.jpg

Στη συνέχεια αριστερά στην μπάρα εργαλείων επιλέγουμε Configuration -> Hosts

75634770.jpg

Κάνουμε διπλό click πάνω στο όνομα του rapidshare.com και μας ανοίγει στο κάτω μέρος του προγράμματος ένα παράθυρο για τις ρυθμίσεις του host. Πάμε στο πεδίο Premium Settings και εισάγουμε τα στοιχεία μας στα ανάλογα πεδία. Εάν όλα είναι οκ τότε θα επιβεβαιωθούν από ένα Status Ok message. Επίσης όπως μπορείτε να δείτε μπορείτε να εισάγετε στοιχεία για παραπάνω από έναν λογαριασμούς για απαιτητικούς χρήστες με πολλαπλά account.

57893159.jpg

2. Download ξεχωριστών αρχείων και container .dlc αρχείων.

 

 

Αρχικά ας δούμε πως μπορούμε να εισάγουμε τα ξεχωριστά link.

 

Επιλέγουμε-μαρκάρουμε όλα τα part του υλικού που θέλουμε να κατεβάσουμε και πατάμε αντιγραφή. Πάμε στη συνέχεια στο πρόγραμμα και αριστερά στην μπάρα εργαλείων επιλέγουμε τον LinkGrabber. Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχει εισαχθεί ένα νέο πακέτο με όλα τα part καθώς και κάποιες πληροφορίες για αυτά. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισαχθούν τα link στον LinkGrabber είναι να έχετε ενεργοποιημένη την επιτήρηση προχείρου. Ο έλεγχος της επιτήρησης του προχείρου γίνεται από 4ο εικονίδιο στην πάνω μπάρα του προγράμματος. Πρόκειται για το εικονίδιο με το τετράδιο. Φροντίστε να έχει γίνει ticked ώστε να είναι ενεργοποιημένο το monitor του clipboard.

96970351.jpg

Στη συνέχεια πατάμε δεξή click στο πακέτο ή πάμε στο ανάλογο πεδίο αριστερά στην μπάρα και επιλέγουμε Add Selected Packages. Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε και Add All Packages σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε για download όλα τα αρχεία.

44414664.jpg

Εάν τώρα από τις επιλογές του LinkGrabber έχετε επιλέξει να ξεκινάει αυτόματα το download μόλις γίνουν add τα αρχεία, θα έχει ξεκινήσει το κατέβασμα. Διαφορετικά πάμε αριστερά από την μπάρα στο Downloads και από το πρώτο εικονίδιο με σχήμα τριγώνου επιλέγουμε να ξεκινήσει το download.

 

 

Τώρα ας δούμε πως μπορούμε να κατεβάσουμε κάνοντας χρήση των container file.

 

Κατεβάζουμε το container file (το οποίο σε περίπτωση συμπίεσης πρέπει να αποσυμπιεστεί με το winrar) από το rapidshare.

 

Οπότε τώρα έχουμε στον υπολογιστή μας το container file.

 

Έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα και από την αριστερή μπάρα πάμε πάλι στον LinkGrabber και επιλέγουμε Open Containers.

38820551.jpg

 

Ανοίγει έναν directory broswer οπότε βρίσκουμε τη διαδρομή του .dlc αρχείου και επιλέγουμε Open. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε πάλι στον LinkGrabber οπότε ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία κάνουμε add τα επιθυμητά πακέτα και ξεκινάμε το download τους.

 

Σημείωση: Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε το .dlc αρχείο με τον JDownloader οπότε στον LinkGrabber θα σας εμφανιστούν κατευθείαν τα αρχεία του πακέτου για να τα προσθέσετε για download. Προσοχή το .dlc container file δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένο διαφορετικά δεν δουλεύει.

English Translation

Often files we upload at hosting servers such as rapidshare, gigasize etc, are been deleted be certain people as an attempt to damage our work.

 

Constantly we were looking for a way to protect the files we upload in order to prevent them from been erased and re-uploaded again.

 

The solution for our problem is found at the container files which are packages that contain the links inside them, without giving any vital information about the actual links. In this way no one can erase them.

 

At the first stage we will see the steps we have to follow in order to add premium accounts to the program and by doing so be able to download with the privileges the premium users have. At the second stage we will see how to add regular links and container files (dlc) to the application in order to download them. At the end there are instruction how someone can create a container file to protect his/her own links.

 

JDownloader is a freeware and can be downloaded from here:

 

Official site:

http://jdownloader.org/download/index

 

Note: In order for the application to run there has to be installed at your system java runtime environment (jre or jdk), 1.5 edition or earlier. If there isn’t, when you run the application for the first time, it will prompt you to download and install it.

 

JDownloader needs no installation. You simply run the .exe file from the files you have downloaded.

 

At the first time you run the application you may be asked to perform some updates to the application. The updates are optional, but it’s a good idea to allow the application to perform this updates.

 

Let’s mention some basics about the application first. Jdownloader can download files from free users as well as premium users (however free users have to face the limitations each host has). At the configuration of the application you can add the premium account you may have at any free host to avoid this limitations. From the configuration of the application you can set the directory at which the files will be stored after download (by default it’s the folder that contains the application).

1. Adding rapidshare premium account.

 

At the first face, once we run the application we see the following screen:

40532316.jpg

Next at the left we choose Configuration -> Hosts

75634770.jpg

 

Double click at the rapidshare.com and it will open at the bottom of the application a new window with the settings of the host. At the field Premium Settings we enter our account(login and password) at the corresponding fields. If everything is OK then we will get a confirmation be the message  Account is Ok. Also if you have more than one account you may add them here by adding new account

 

57893159.jpg

2. Download separate files and container files .dlc

 

First let’s see how we can add separated links.

 

Select all the links we want to download and copy them. Then back to the application we go to the LinkGrabber which is located to the bar at the left. We can observe that the files have been added there with some information about the links.

Attention: In order for the links to be added automatically you need to have checked the option of clipboard observer. You can check it by the forth icon at the tools bar, the icon with the clip board on it. Make sure it has a teak on it in order for the application to “catch” the links on it’s own.

96970351.jpg

 

Next right click on the package, or from the bar at the left, we press Add Selected Packages. Or we can press Add All Packages in case we want all the packages to be added to the download list.

23i7att.jpg

Now if from the options of the LinkGrabber you have chosen to start the download automatically after the files have been added to the list, the application will start the download on its own. Otherwise, from the left bar we move to Downloads and from the first icon from the tools we press start button to begin downloading the files.

85808218.jpg

 

Now let’s see how we can download with container files.

 

We download the container file .dlc (in case it’s compressed in a rar file we need to extract it first with the winrar application) from the rapidshare (how you can download from rapidshare see here).

 

Now we have at our machine the container file

 

Again from the application left bar we go to LinkGrabber and choose Open Containers.

38820551.jpg

From the new window we find the folder with the dlc file and we open it. Next we are been brought back to LinkGrabber and by following the previews instruction we add the packages we want to download.

 

Note: For more simplicity if the dlc file is not compressed in a rar file, you can download it from the jdownloader. Automatically it will open the file after the download and put the links in LinkGrabber.

 

3. Creating container file .dlc

 

 

First we have to upload our files to a free host of our choosing. We copy the download links and automatically they will be added to the application and at LinkGrabber. If the links are not checked automatically by the application then we press the Continue button to create a package with the links.

 

28349197.jpg

 

Next we add the selected package and we move to Downloads field. There we will find your package. Right click on it and choose  Create DLC in order to save the new file.

98887392.jpg

 

At the new window we enter the name we want for the container file and the location to save it.

 

 

Note: The application offers many more options (such as reconnect for some router models, anticatpcha for some free hosts etc) which you can find easily from the settings of the application. For any other questions you can open a new thread to the appropriate help sections.

 

Credits: www.rulebreakers.net

Link to comment
Share on other sites

[gr] mexri kapote to eixa kai dn mporesa na bgalo akri kai etsi to petaksa tora me afto to guide leo na to ksanadokimaso

 

ty gia to guide magaki!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share×
×
  • Create New...

AdBlock Extension Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our members.

Please disable AdBlock browser extension first, to be able to use our community.

I've Disbaled AdBlock