Jump to content

Σχολες και Μορια Βοηθεια ..


JiZ

Recommended Posts

Παιδια ψαχνω το site για να βρω τις σχολες που μπορω να περασω και τα μορια που χρειαζονται .....

 

Αν μπορει καποιος ας με βοηθησει ..

Link to comment
Share on other sites

Για δοκίμασε αυτό

 

http://edu.klimaka.gr/edufiles/PANELLHNIES/PANELLADIKES-EXETASEIS-YPOLOGISMOS-MORIWN-EISAGVGHS-KLIMAKA.xls

 

 

Και να η φόρμα που υπολογίζεις τα μόρια

 

http://www.propylaia.gr/index.php?option=com_facileforms&Itemid=48

Link to comment
Share on other sites

Το παιδί θέλει μάλλον τις βάσεις εισαγωγής του προηγούμενου έτους.

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/baseis_2010_100825.zip

Link to comment
Share on other sites

Ερευνα του Κατσανέβα και της ομάδας του για τις σχολές στην Ελλάδα με βαθμολογία από το 1-5, είναι έρευνα του 2010, κατά τη γνώμη μου must read για όσους είναι 3η Λυκείου! Ελπίζω να σας βοηθήσει παιδιά, καλή τύχη στις εξετάσεις!

http://www.mysep.gr/wp-content/uploads/2010/05/katsanebas2010.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Posts

  • HOW TO WIN COURT CASES WITH POWERFUL COURT SPELL IN USA, UK CALL +256763059888 .  Professor Mandela and Mamma helps you with the quick best-Win Court Cases-Protection Spells Call+256763059888  Court Case Spells To Win A Legal Court Case. Spells For Justice By Professor Mandel and mamma supper Traditional Healer . Voodoo Court Spells For Guaranteed Success In Short time. Traditional Healer For Short Spells Freezer Box, Short Box Candle Spell, Hoodoo Spells Court Case, Legal Spells, Wiccan Spells Justice and Legal Matters For Short Spells Voodoo Short Spells Call +256763059888  That Work Fast +256763059888. Influence The Judge & Jury In Your Favor & Give Your Defense Lawyer Good Luck With Voodoo Court Spells Win A Child Custody Court Case With Voodoo Court Spells That Will Give You The Verdict You Desire Voodoo Court Case Spells To Give Your Defense Lawyer Power & Mojo So That You Can Win A Court Case Get The Verdict You Wish For In A Court Case With Mama And Babba Voodoo Court Case Spells. +256763059888  Legal Spells For You Get Rid Of Legal Problems Using Voodoo Legal Spells That Can Freeze A Court Case Or Make You Win It Legal Spells For Success In All Legal Issues Including Criminal Cases, Child Custody Cases Or Civil Cases Get Protection From The Ancestral Spirits Using Legal Protection Spells For All Legal Matters Hoodoo Legal Spells To Get Probation, Get A Pardon & Gain The Upper Hand In Lawsuits Against You Court Case Spells Win A Criminal Case Against You With Court Spells. Win A Civil Case Against You With Court Spells That Work+256763059888  Court Spells Spiritual Healing Have Been Used By Many To Get Their Desired Outcome In Any Legal Matter +256763059888  Win A Labor Case Against You Employer Who Wants To Dismiss You & Get A Big Settlement With Court Spells Court Spells For Bail Reduction, Court Spells For Parole Hearings & Court Spells For Arbitration Hearings. Call Professor Mandela and Mamma- +256763059888 or email whatsapppriest@gmail.
  • SOUTH SUNDAN ILLUMINATI BROTHERHOOD TO GET RICH & FAMOUS CALL +256758471138 . No matter how much wealth they have, they always want more. And the richer you are, the more you get. And the more you get, the less others get, so you are actively making the poor poorer. Isn't that the world we live in? That's how we have the 1% versus the 99%. They will take everything from us, unless we take it all back from them. The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will. call +256758471138 , Our goals is to free minds from the chains they've been confined to. We know that the masses are awakening, and that they're ready to get rid of what holds human civilization back. We all die. The goal isn't immortality, it's to create something, a system or a future, that is. Be a part of something bigger, and get rewarded generously for it. call +256758471138, and Benefits of Being an Illuminati Member There are many benefits of being an Illuminati member apart form Wealth, Power, Fame and Protection. we also provide you with the opportunity to fellowship and share knowledge with other members. It also gives you the opportunity to mentor those who want to achieve wealth and overall well-being. The members are reminded to appreciate ethics, morality and principles, while others find satisfaction in advancing their positions within the society. Over the years, the Order has become a popular topic for movies, novels, websites, and even video games. From the Great Depression, which was ultimately necessary, to world wars. In many people's minds, the Order idea ties in with the New World Order, a current political idea about a one-world government, religion, and financial system. The New World Order is the outward goal and we are the secret power working behind the scenes to achieve it.Many pseudo-entertainers are aware of Illuminati legends and work those symbols and myths into their acts to fuel further speculation. Supporters of this idea say organizations like the United Nations, European Union, the World Health Organization, the World Bank, International Monetary Fund, G-20 Economic Group, the World Court, NATO, Council on Foreign Relations, World Council of Churches and various multinational corporations are pawns of the New World Order, nudging the world closer and closer to this socialist, one-economy, one-religion future. The Four (4) Member Levels of Illuminati La Council Consists of:1-Multi-millionaires 2-Global Leaders (3)-Members of Royal Families (4)-Most successful musician (5)-Current Highest Ranking Members of The Most Powerful Clubs, Organizations and Associations in the World=(1). Rich and Famous. The Illuminati controls the entertainment industry. If instant you need fame and free money you need to sell your soul to Lucifer buy making ritual sacrifice of any nature. however the more blood sacrifice you make is the more riches and fam. make your dream come true by joining illuminati today. (2). Religion: The Illuminati will buy or help you sell your soul, and ritual sacrifice is required to join. The Illuminati is a nonreligious organization in exactly the same way that governments should be nonreligious. This calls to all the religious believers who need extra powers and forces to join illuminati today to make things the way you may need it to be. There are many Illuminated groups, with different kinds of secret knowledge. Anything you might say about them (including this) will be false for some of the Illuminati, but true for others, which only adds to the confusion and mystery.call +256758471138 or allcountries404@gmail.com
  • [[NO.1]] PREGNANCY SPELL WITH NO SIDE EFFECT TO HAVE KIDS CALL +256763059888 IN USA,UK. This is the best Pregnancy fertility spell with no side effect to give you children of any type of gander you want in life. WhatsApp or call Professor Mandela and Mamma call +256763059888 for Spiritual cleansing to heal infertility and bear to produce a beautiful and handsome healthy baby of your choice boy ,girl, twins boys and girl, twin girl and girl or twin boy and boy its your choice to choose a child you want. to get Pregnancy and fertility spells call/WhatsApp +256763059888 P­regna­ncy is suppo­sed to be one of the most celeb­rated thing­s in this world­. This is becau­se falli­ng to get pregn­ant means that you will not possi­bly be bring­ing someo­ne in this world­. But let me tell, the issue­s relat­ed to pregn­ancy are much inten­se. Peopl­e even fear getti­ng pregn­ant nowad­ays. One of the reaso­ns to that is a fathe­r rejec­ting the respo­nsibi­lity of a pregn­ant woman­. Which woman wants to go throu­gh pregn­ancy and birth alone­? Reverse infertility & be pregnant naturally using voodoo spiritual cleansing call +256763059888 to banish negative infertility energy Primary, infertility is defined as not being able to get pregnant despite having frequent, unprotected sex for at least a year +256763059888 Secondary infertility is defined as the inability to become pregnant or to carry a pregnancy to term following the birth of one or more biological children. Over 50 million people between the ages of 15 and 55 having difficulty getting pregnant or staying pregnant +256763059888 Use voodoo divination to communicate with the ancestors to understand the spiritual causes of your infertility. Cast a voodoo fertility spells to permanently heal infertility in men & women Protect your unborn child during pregnancy & have a healthy pregnancy using voodoo pregnancy healing spells Conception spells to promote fertility. Black magic spells for pregnancy. Fertility spells chants, pregnancy rituals and prayers for fertility Full moon pregnancy spells, fertility spells to banish miscarriages, candle magic fertility spells, Santeria fertility spells, traditional pregnancy spells, voodoo spells to get pregnant & improve your reproductive For more information Call / WhatsApp on +256763059888 also allcountriesatlarge@gmail.com.
  • REQUEST FOR MONEY SPELL TO GET MONEY IN UNITED STATES CALL +256763059888 . This is for all Countries anyone and everywhere. Your chance to become rich and get instant money as much as you can today and Stop suffering with bills as well. If you need to get rich as fast as possible contact Professor Mandela for the most great money spell in all the spell Casters .The best Money Spell Caster trending now all over the world. I work for all nations and all religions in this world. Solve Financial Crisis by just call Professor Mandela and Mamma call +256763059888 for Money-spells to get you rich forever. This money spells gets for you money immediately to be debt free, be successful & become wealthy. If you need money spells call Professor Mandela and Mamma on +256763059888 for money spells to earn more money, win lots of money, have a big bank account & be successful in business Spells for money prosperity, money spells to win the lottery, money spells for gamblers luck, money spells to win at the casino & psychic money spells that work fast to fix your financial situation Make lots of money after I cast a money spell on your behalf. The secret to how to make money fast are voodoo money spells, witchcraft money spells and wiccan money spells Pagan occult rituals, Money Spell muti and witch power to build wealth. Combining witchcraft, psychic energy & traditional muti to help you become rich without money spells Live a easy life and have all the material possessions with ritual money spells. If you need money spells consult/WhatsApp Professor Mandela and Mamma +256763059888 for traditional healing money spells that work to spiritually fix all your financial problems. Voodoo money spells Lottery winning spells Good luck money spells Santeria money spells Spells to attract money Money Spells that work Gambling money spells Casino winning spells………(Professor Mandela and Mamma +256763059888 )allcountriesatlarge@gmail.com email also.
  • MY COURT SPELL TO HELP YOU WIN COURT CASES IN EUROPE AND USA CALL +256763059888 . Professor Mandela and Mamma is here for you and for your family to make you Win Court Case With Magic Court Spell COURT SPELLS THAT WORK FAST call +256763059888 My powerful court spells can help you win any legal Court case spells by Priest Grace and Mamma spells to win court cases, spells for legal matters and court spells that have helped thousands win difficult legal matters. my spells for court cases cover all legal matters from criminal and civil cases. If you have lost faith in the justice system get in touch with Professor Mandela and Mamma. I will use my court spells to make sure you get justice. Get the judge in your favor and bolster your case with my court spells that work. To contact Priest Grace and Mamma send COURT JUSTICE SPELLS Powerful court justice spells for those seeking justice though the justice system. My court justice spells will ensure that you get the justice you deserve and win your case. My court justice spells will pre-determine outcomes in court battles and ensure justice for you.+256763059888 Sometimes the justice system left on its on does not serve justice to the victims or crime or unfair practices. Professor Mandela and Mamma j to get justice in the justice system in cases ranging from domestic violence cases, divorce cases, child custody cases, unfair dismissal court cases, maintenance cases, defamation cases, wrongful arrest & prosecution cases,. My court justice spells help the powerless to get justice against the powerful who manipulate the justice system. If you are a causality of injustice of any form get in touch with Professor Mandela and Mamma POWERFUL LEGAL SPELLS Powerful legal spells to sway the court outcome in your favor. My legal spells can help you win any legal matter; I deal with civil and criminal cases using my powerful legal spells. Have you been wronged but you are not sure you will win in a court case to get compensation that you demand. +256763059888 Is the prospect of a conviction or a ruling in your favor slim, get in touch with Professor Mandela and Mamma for powerful legal spells that will entangle your legal problems. My powerful legal spells can help you stay out of jail if you have a legal spell that might lead to your incarceration. My Get out of jail spells can also help you or someone who is imprisoned get out of jail using the justice system.+256763059888 SUCCESS IN COURT SPELLS Powerful court spells to help you successful in court, success is guaranteed with my court spells for all legal problems. If you want to successfully win divorce settlements then all you need is one of my court spells.+256763059888 Do you want to success in a child custody court case, get in touch for my child custody spells. If you are having problems in relation to child support, get my child support spells. Whatever kind of legal issue you are facing and you want to win that court case, get my powerful success in court spells that will ensure that the verdict is in your favor. My success in court spells will also fortify your lawyer or attorney with information & strategies to enable them to win your court case no matter how difficult it is. HIGH COURT SPELLS Professor Mandela and Mamma high court cases will help you win difficult court cases even up to the high court or constitutional court or Supreme Court. Court Case spells are used to solve any type of court case or legal matter problems. For high court spells to increase the ability of your lawyer to convince the jury and judge, get in touch with Professor Mandela and Mamma If you want to make witnesses support you with your legal spell get this powerful high court spell. If you want swift justice against someone or want to help someone win a high court, Supreme Court or constitutional court matter then get this powerful court case spell by Professor Mandela and Mamma Court Case spells are to use when you need to get the judge, lawyer, and jury to rule in your favor CONTACT /whatsapp+256763059888 or Email allcountriesatlarge@gmail.com .
 • Topics

×
×
 • Create New...